Bahia de los אנג'לס

זוויות Bahia de Los, מפרץ המלאכים, ממוקם בחלק המרכזי של חצי האי באחה קליפורניה לאורך החוף המזרחי. העיירה באותו השם והנמל לשקר במדינה באחה קליפורניה סור, מקסיקו. יש בה אקלים מדבר ומציע למעגן טוב בנמל.

(התמונה ויה: WikiCommons)