Calakmul

Calakmul, Mexico

Calakmul, מקסיקו

Calakmul is located in the state of Campeche in southeastern Mexico about 22 קילומטרים מצפון לגבול Guatamalan. זהו אתר ארכיאולוגי מאיה גילה עמוק בג'ונגלים של אזור פטן האגן. שם קיבל את האתר על ידי המגלה שלה, סיירוס L. Lundell, ואמצעים “עיר של שתי פירמידות צמודים.”ישנם 6,750 מבנים עתיקים הגדולים ביותר הוא הפירמידה הגדולה והפירמידה השנייה היא גם אחד מהגבוהים של פירמידות המאיה.